EĆ©nmaal per maand verzorgt broeder Ad Leeuwenhage een studieavond. Onderwerp is het Bijbelboek Richteren.

Deze avonden worden gehouden aan de Elegastgaarde 109 in Apeldoorn, aanvang 20:00 uur. U bent van harte welkom!

Hieronder vindt u de datums van de studieavonden:

  • 10-5-2024