De zondagse samenkomsten
worden gehouden in:

Dorpshuis "De Hoge Weye"
Dorpstraat 28-36
7361 AV  Beekbergen


Broeders en zusters,

Vanwege het coronavirus organiseren wij in deze periode op zondagmorgen online bijeenkomsten, welke u thuis kunt bijwonen. We beginnen met samenzang en gebed. Vervolgens zal een spreker het Woord met ons openen.

U kunt de online samenkomsten bijwonen door te klikken op deze link.
We beginnen om 10:30 uur.

Wilt u graag een keer fysiek bij de samenkomst in Beekbergen aanwezig zijn, dan kunt u hiervoor een mail sturen naar Daan van Eendenburg.
Komt u alstublieft niet spontaan. We kunnen slechts in zeer klein verband bij elkaar komen en zouden het erg jammer vinden u te moeten teleurstellen.

Op 13 maart j.l. heeft het Nederlands Bijbelstudie Centrum een contactdag gehouden.
Het onderwerp was: "Paulus en de Profeten in Rom. 9-11".
De opnamen van deze contactdag kunt u hier terugkijken:
  - Deel 1
  - Deel 2
  - Deel 3

 

Welkom bij Bijbelse Waarheid in Beekbergen.

 

Welkom bij Bijbelse Waarheid in Beekbergen. Wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is. God, de Schepper van hemel en aarde, openbaart Zich aan ons in de Bijbel. Wie God wil leren kennen, doet er verstandig aan om de Bijbel serieus te nemen en te geloven ‘al wat God gesproken heeft’. God spreekt over Zijn Zoon, Jezus Christus, die naar onze zondige wereld kwam om te sterven. De Bijbel leert ons dat met de dood van de Here Jezus de hele mensheid stierf. Daar bleef het gelukkig niet bij. In Zijn opstanding werd Jezus Christus de Eersteling van een Nieuwe, Eeuwige Schepping. Door te geloven in het volbrachte werk van Christus, mogen gelovigen uit genade delen in die geweldige toekomst. Nieuw, onvergankelijk leven is dan geen toekomstmuziek, maar dagelijkse realiteit.

Iedere zondagmorgen van 10.30 tot 12.00 uur komen we samen in Dorpshuis "De Hoge Weye", Dorpstraat 28-36 in Beekbergen. We ontvangen diverse sprekers (zie Agenda) die de Bijbel met ons openen. We beginnen met samenzang en voor de jongste kinderen is er kinderopvang. Na afloop is er tijd en ruimte om onder het genot van een kopje koffie of thee na te praten. U/jij bent van harte welkom!