Belangrijk:
Vanwege de 1,5 meter maatregel zijn we helaas gebonden aan een maximum bezoekersaantal van 50. Dat betekent dat u niet spontaan kunt komen, maar u zich vooraf moet opgeven via onderstaand formulier.

Op 19 december is er om 14:00 een Kerstsamenkomst waarin Br. Jürgen Brandt zal voorgaan. Een belangrijk onderdeel van de samenkomst, zeker met Kerst, is het samen zingen van liederen tot Zijn eer. Om dit ook voor de live stream goed te laten verlopen willen we u vragen minimaal één uur van tevoren aanwezig te zijn.

Na afloop wordt er – naast de gebruikelijke koffie en thee – ook voor de inwendige mens gezorgd. Er is opvang voor de kinderen.