Stichting Bijbelse Waarheid

RSIN/fiscaal nummer

8187.37.414

Contactgegevens

Stichting Bijbelse Waarheid
Parlevinkershoeve 108
7326 XN  Apeldoorn
Telefoon: 055 5419769

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Bijbelse Waarheid is het bekend maken van de boodschap van de Bijbel, die zij beschouwt als het onfeilbare Woord van God.

Beleidsplan

Stichting Bijbelse Waarheid kent geen winstoogmerk en geen lidmaatschap. Voor haar inkomsten is zij volledig afhankelijk van giften. Het beleid is erop gericht samenkomsten te organiseren, die voor iedereen vrij toegankelijk zijn en waar de Bijbelse Boodschap centraal staat.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Namen van de bestuurders

Mw. W. Kraayenhof: voorzitter
Dhr. G. Holtkuile: secretaris
Dhr. P. van Eendenburg: penningmeester

Beloningsbeleid

Er vindt geen beloning plaats voor de uitgeoefende activiteiten.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2018

Op zondagmorgen zijn samenkomsten georganiseerd, waarbij diverse sprekers werden uitgenodigd om een gedeelte uit de Bijbel te bespreken. Ook is er een speciale kerstbijeenkomst gehouden.

 

Beleidsplan Stichting Bijbelse Waarheid 

Het Beleidsplan van Stichting Bijbelse Waarheid 2017 – 2022 is beschikbaar als PDF.

 

Financiële verantwoording Stichting Bijbelse Waarheid 

De financiële verantwoording over 2016 is beschikbaar als PDF.

De financiële verantwoording over 2017 is beschikbaar als PDF.

De financiële verantwoording over 2018 is beschikbaar als PDF.