Samenkomsten


De toespraken kunt u zoals altijd direct beluisteren en eventueel downloaden (om te downloaden kies u de knop met de 3 puntjes onder de "geluidsgolf" en vervolgens "downloaden").
Oudere toespraken kunnen worden opgevraagd bij Leen Jonker

Vanaf heden wordt ook de hele samenkomst opgenomen op video en is achteraf te bekijken via YouTube.

Datum Toespraak Samenkomst Spreker Onderwerp
11-4-2021 Luisteren Kijken Pieter Romkes Het offer van de rode vaars (Numeri 19:1-13)
4-4-2021 Luisteren Kijken Jeroen van Eendenburg Maak mij levend
28-3-2021 Luisteren Kijken Steven van der Hoeven De vruchten van de Geest (Galaten 5:16-26)
21-3-2021 Luisteren Kijken Max Nieuwdorp De zes vrijdsteden (Jozua 20)
14-3-2021 Luisteren Kijken Herman Bron De huidige tijd in perspectief
7-3-2021 Luisteren Kijken Ab Klein Haneveld Is de Bijbelse Waarheid zoekgeraakt?
28-2-2021 Luisteren Kijken Jürgen Brandt Waarschuwing tegen valse leer (zuurdesem)
21-2-2021 Luisteren Kijken Arno Smedema ... en gij zult Zijn naam heten: Jezus
14-2-2021 Luisteren Kijken H.A.K. Want wij weten, dat wij een gebouw van God hebben, eeuwig in de hemelen (2 Korinthe 5:1-10)
7-2-2021 Luisteren Kijken Peter van Eendenburg Mozes als type van Christus
31-1-2021 Luisteren Kijken Ad Leeuwenhage De profetische betekenis van Lukas 9 (Lukas 9:1-5, 28-36)
24-1-2021 Luisteren Kijken Steven van der Hoeven De Leer onderwijst ons niet hoe het moet, maar hoe het is
17-1-2021 Luisteren Kijken Rick Boellaard De strijd van Michaël en Zijn engelen
10-1-2021 Luisteren Kijken Pieter Romkes De verschillende aspecten van het Hogepriesterlijke werk
3-1-2021 Luisteren Kijken Willem van Stempvoort Laat je Licht schijnen
27-12-2020 Luisteren Kijken Ab Klein Haneveld De Efeze-brief: Wij zijn één in Christus
20-12-2020 Luisteren Kijken Jürgen Brandt Kersttoespraak
13-12-2020 Luisteren Kijken Arno Smedema Genesis, het fundament van Goddelijke openbaring
6-12-2020 Luisteren Kijken Ab Klein Haneveld Wij leven in de laatste dagen!
29-11-2020 Luisteren Kijken Jürgen Brandt Wat is God's plan met ons leven?
22-11-2020 Luisteren Kijken Jeroen van Eendenburg "De aarde nu was woest, ledig en duisternis". Maar nu werkt God Zijn verborgen plan uit.
15-11-2020 Luisteren Kijken Steven van der Hoeven Aanmerkt den Apostel en Hogepriester onzer belijdenis, Christus Jezus!
8-11-2020 Luisteren Kijken Pieter Romkes De Heerlijkheid des Heren
1-11-2020 Luisteren Kijken Hilbrand Henstra Weest trouw aan het Woord, staat vast in de Here
25-10-2020 Luisteren Kijken Jürgen Brandt God is Licht! Aanvaard dat Licht en wandel daarin.
18-10-2020 Luisteren Kijken Bert Rietberg Gaat in tot Zijn poorten met lof, in Zijn voorhoven met lofgezang; Looft Hem, prijst Zijn naam!
11-10-2020 Luisteren Kijken Rick Boellaard Daniël 3
4-10-2020 Luisteren Kijken Arno Smedema Het letterlijke verhaal, zoals beschreven door Mattheüs
27-9-2020 Luisteren Kijken Ab Klein Haneveld Is er leven na de dood?
20-9-2020 Luisteren Kijken Pieter Speelman De liefde van God
13-9-2020 Luisteren Kijken Steven van der Hoeven Opwekking tot een heilige wandel (1 Petrus 1:13-25)
6-9-2020 Luisteren Kijken HAK De heerlijke heilswaarheden (Efeze 1:1-14)
30-8-2020 Luisteren Kijken Willem van Stempvoort Zoals Christus, zo ook de Christenen
23-8-2020 Luisteren Kijken Jürgen Brandt Christus is de getrouwe en waarachtige Getuige Gods (1 Johannes 5:1-13)
16-8-2020 Luisteren Kijken Arie Romkes Zout
9-8-2020 Luisteren Kijken Ad Leeuwenhage De tabernakel
19-7-2020 Luisteren Kijken Max Nieuwdorp De feestdagen des Heren
12-7-2020 Luisteren Kijken Arno Smedema Maar Petrus bleef kloppende
5-7-2020 Luisteren Kijken Ab Klein Haneveld Uitverkoren en geroepen
28-6-2020 Luisteren Kijken Steven van der Hoeven De wijnstok en de vijgenboom (Lukas 13:6-9)
21-6-2020 Luisteren Kijken Ab Klein Haneveld Uitverkiezing? Allen die in Christus zijn, zijn uitverkoren!
14-6-2020 Luisteren Kijken Pieter Speelman De schepping en de onverderfelijkheid
7-6-2020 Luisteren Kijken Rick Boellaard De typologie van het offer van Abraham (Genesis 22:1-13)
31-5-2020 Luisteren Kijken Jürgen Brandt Wat gebeurde er met Pinksteren?
24-5-2020 Luisteren Kijken Herman Bron Geloof door de tijd heen
17-5-2020 Luisteren Kijken Pieter Romkes Verzoening
10-5-2020 Luisteren Kijken Jeroen van Eendenburg De betrouwbaarheid van de Bijbel
3-5-2020 Luisteren Kijken Arno Smedema De structuur van de BijbelDatum Spreker Onderwerp
26-4-2020 Rick Boellaard De offers van Kaïn en Abel. (N.b.: Helaas is de geluidskwaliteit van deze opname erg slecht)
19-4-2020 Hilbrand Henstra De Hoop die in ons is. (N.b.: De eerste minuten van de toespraak bevat veel storing)
12-4-2020 HAK Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden als Eersteling van hen die ontslapen zijn
5-4-2020 Jürgen Brandt Wandel in de Geest
15-3-2020 Ab Klein Haneveld Offer en toewijding (Hebreeën 10)
8-3-2020 Pieter Romkes Waartoe zijn wij geroepen?
1-3-2020 Willem van Stempvoort Het Licht dat scheen vóór de grondlegging der wereld
23-2-2020 Arno Smedema De wonderbare spijziging
16-2-2020 Jeroen van Eendenburg Verlossing
9-2-2020 Jürgen Brandt Opwekking tot standvastigheid (2 Thessalonicenzen 2:13-17)
2-2-2020 Steven van der Hoeven Strijd de goede strijd des geloofs (1 Timotheüs 6:3-16)
26-1-2020 Arie Romkes De typologie van de duif in de Bijbel
19-1-2020 Rick Boellaard Wat is de zin van lijden en verzoeking
12-1-2020 Bert Rietberg De genade van God
5-1-2020 Pieter Romkes Blijdschap in beproeving, vervolging of verzoeking
29-12-2019 Ad Leeuwenhage O, alle gij dorstigen! komt tot de wateren (Jesaja 55)
22-12-2019 Jürgen Brandt Kersttoespraak
15-12-2019 Steven van der Hoeven Door het geloof van Jezus Christus
8-12-2019 Ab Klein Haneveld Jericho
1-12-2019 Arno Smedema Liefde is de vervulling der wet
24-11-2019 Ab Klein Haneveld Doopdienst
17-11-2019 H.A.K. Het dragen van de Naam van de Heer
10-11-2019 Pieter Romkes De bloeiende staf van Aäron als type van de boom des Levens (Numeri 17)
3-11-2019 Hilbrand Henstra De roeping van de gelovige
27-10-2019 Rick Boellaard De onrechtvaardige rentmeester (Lukas 16:1-13)
20-10-2019 Jürgen Brandt In de naam van Jezus
13-10-2019 Steven van der Hoeven Jozef als type van Christus
6-10-2019 Bert Rietberg Tegenstellingen in de Bijbel ter onderwijs
29-9-2019 Ab Klein Haneveld Gelijkenissen
22-9-2019 Willem van Stempvoort Christen zijn in een seculiere samenleving (Titus 2:11-15)
15-9-2019 Arno Smedema De Kananese vrouw (Mattheus 15:21-28)
8-9-2019 Jeroen van Eendenburg De strijd van Juda en Simeon tegen de Kanaänieten en Ferezieten (Richteren 1:1-7)
1-9-2019 Steven van der Hoeven Gideon en de strijd tegen de Midianieten
25-8-2019 Jürgen Brandt Paulus' afscheid van de ouderlingen te Efeze (Handelingen 20:17-32)
18-8-2019 Ad Leeuwenhage Jakob zegent zijn zonen (Genesis 49)
28-7-2019 Pieter Speelman De Dorsvloer van Arauna
21-7-2019 Arno Smedema Verstaat gij ook, hetgeen gij leest?
14-7-2019 Pieter Romkes De Boom des Levens
7-7-2019 Max Nieuwdorp De betekenis van de geschiedenis van Jozua
30-6-2019 Hilbrand Henstra Wie zoekt zal vinden! (Lukas 19:1-10)
23-6-2019 Rick Boellaard Behouden, wat nu? (Hebreeën 11:39 - 12:2)
16-6-2019 Ab Klein Haneveld Bent u wedergeboren?
9-6-2019 Steven van der Hoeven Vrijgemaakt om te dienen
2-6-2019 Jürgen Brandt De betekenis van Hemelvaart
26-5-2019 Ab Klein Haneveld De gevangenis gevangen genomen (Efeze 3)
19-5-2019 Peter van Eendenburg Aspecten van De Waarheid
12-5-2019 Rick Boellaard Rechtvaardiging uit de wet?
5-5-2019 Arno Smedema Maar wij zien Jezus, met eer en heerlijkheid gekroond
28-4-2019 Willem van Stempvoort Hoe het Heilsplan in grote lijn verder gaat na Pasen
21-4-2019 Jeroen van Eendenburg Zoals voorzegd door de profeet Jesaja
14-4-2019 Pieter Romkes De 4 aspecten van De Spruit: God, Dienstknecht, Mens, Koning
7-4-2019 Jürgen Brandt Wij zijn uitverkoren, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn
31-3-2019 Ab Klein Haneveld Doopdienst
24-3-2019 Steven van der Hoeven Rechtszaken tussen broeders
17-3-2019 Ab Klein Haneveld De brief van Judas
10-3-2019 H.A.K. Sarah en Hagar (Galaten 4:21 - 5:1)
3-3-2019 Arno Smedema Het boek Handelingen: Parallellen tussen Petrus en Paulus
24-2-2019 Pieter Speelman De brief van Jakobus
17-2-2019 Hilbrand Henstra Onze nieuwe levenswandel (1 Korinthe 15:58)
10-2-2019 Jürgen Brandt De doop van de Here Jezus, uitbeelding van Zijn opstanding (Markus 1:9-13)
3-2-2019 Rick Boellaard De goede Herder stelt Zijn leven voor de schapen (Johannes 10:1-15)
27-1-2019 Steven van der Hoeven Door het geloof... (Hebreeën 11:1-6)
20-1-2019 Pieter Romkes Christus in de Psalmen
13-1-2019 Willem van Stempvoort Ziet, het is alles nieuw geworden
6-1-2019 Bert Rietberg Het reinigende werk van de Hogepriester (Exodus 25:31-40)
30-12-2018 Ad Leeuwenhage Weest niet bezorgd: verborgen priesterschap (Lukas 12:22-34)
23-12-2018 Jürgen Brandt Kersttoespraak
16-12-2018 Ab Klein Haneveld De brief van Paulus aan Filémon
9-12-2018 Pieter Romkes Profetieën over de Messias (vervolg van 22-7-2018)
2-12-2018 Arno Smedema Genezing op de sabbat (Matthëus 12:9-21)
25-11-2018 Rick Boellaard Het gesprek met Nicodemus
18-11-2018 Bert Rietberg Het geloof van Kaleb (Numeri 13:22-33)
11-11-2018 Jeroen van Eendenburg De brieven van Petrus
4-11-2018 Steven van der Hoeven De dood en opstanding van Christus is voorzegd in de OT geschriften (Genesis 2 en 3)
28-10-2018 Peter van Eendenburg Genezing van de tien melaatsen (Lukas 17:11-25)
21-10-2018 Hilbrand Henstra Religie tegenover geloof, dwaas tegenover wijs (Spreuken 9)
14-10-2018 Willem van Stempvoort Ons leven met de Heer
7-10-2018 Jürgen Brandt De Here Jezus is gekomen om van de Waarheid te getuigen (Johannes 8:30-45)
30-9-2018 Ab Klein Haneveld 1 Johannes 1
23-9-2018 Bert Rietberg Heden, zo gij Zijn stem hoort …
16-9-2018 Arno Smedema De opstanding ten jongste dagen
9-9-2018 Steven van der Hoeven De ware betekenis van het huwelijk (Mattheüs 5)
2-9-2018 Rick Boellaard Christus en de Gemeente (Efeze 5:22-33)
26-8-2018 Herman Bron De Wijsheid en de Gerechtigheid Gods
19-8-2018 Ad Leeuwenhage Arend en Neshamah
29-7-2018 Peter van Eendenburg Verlossing van het volk Israël als beeld van de Gemeente
22-7-2018 Pieter Romkes Profetieën over de Messias (deel 1)
15-7-2018 Jeroen van Eendenburg Troost
8-7-2018 Jürgen Brandt Genezing van een doofstomme (Markus 7:31-37)
1-7-2018 Ab Klein Haneveld Toespraak tijdens de NBC tentcampagne
24-6-2018 H.A.K. De Here Jezus heeft een volkomen werk verricht, Hij heeft een nieuw verbond gemaakt
17-6-2018 Hilbrand Henstra Hoe krijg je rust in je leven
10-6-2018 Ab Klein Haneveld Geloof in het Woord van God
3-6-2018 Arno Smedema Gods liefde voor deze wereld (1 Johannes 4:1-14)
27-5-2018 Steven van der Hoeven Elisa volgt Elia op (2 Koningen 2:14-25)
20-5-2018 Willem van Stempvoort Het geloof van Abraham
13-5-2018 Rick Boellaard Het ontvangen van de Heilige Geest
6-5-2018 Pieter Romkes De gelijkenis van de zaaier (Mattheus 13)
29-4-2018 Jürgen Brandt Laten we het het nieuwe Leven leven (Romeinen 12:1, 2)
22-4-2018 Peter van Eendenburg Prediker
15-4-2018 Hilbrand Henstra Thomas (Johannes 20:24-29)
8-4-2018 Pieter Speelman Het lijden van de Here Jezus
1-4-2018 Arno Smedema De kracht van de opstanding
25-3-2018 Jeroen van Eendenburg Onze Hulp
18-3-2018 Steven van der Hoeven Het Beeld Gods
11-3-2018 H.A.K. De Here Jezus, de ware Zoon van David
4-3-2018 Ab Klein Haneveld De dood van Uza en de ark bij Obed-Edom (2 Samuel 6)
25-2-2018 Willem van Stempvoort De Vaderlijke opvoeding
18-2-2018 Jürgen Brandt Wandelen in het Licht (1 Johannes 1:1-7)
11-2-2018 Pieter Romkes Serafs: beeld van de heerlijkheid Gods
4-2-2018 Rick Boellaard Wereldse wijsheid tegenover de wijsheid Gods (1 Corinthe 2)
21-1-2018 Arno Smedema De opwekking van Lazarus
14-1-2018 Bert Rietberg Het tijdelijke tegenover het eeuwige
7-1-2018 H.A.K. Paulus in Thessaloníca, Beréa en Athene
31-12-2017 Jeroen van Eendenburg Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen
24-12-2017 Jürgen Brandt Kersttoespraak
17-12-2017 Peter van Eendenburg 2 Petrus 1
10-12-2017 Ab Klein Haneveld De reden van de brief van Judas
3-12-2017 Pieter Romkes De uitnemendheid der liefde (1 Corinthe 13)
26-11-2017 Rick Boellaard Het berouw van de Here
19-11-2017 Steven van der Hoeven Maar wij hebben deze schat in aarden vaten (2 Corinthe 4:7-18)
12-11-2017 H.A.K. De betekenis van de rust in gaan
5-11-2017 Hilbrand Henstra De Wijsheid die van boven is
29-10-2017 Pieter Speelman Dóór het water
22-10-2017 Willem van Stempvoort Josafat (2 Kronieken 17 t/m 20)
15-10-2017 Herm Ubbink Hagar en Sara: Wet en Genade (Galaten 4:20-31)
8-10-2017 Jürgen Brandt Verborgen Wijsheid
1-10-2017 Ab Klein Haneveld De ezel, beeld van de Gemeente
24-9-2017 Andreas van der Wal Het dragen van verantwoordelijkheid
17-9-2017 Arno Smedema Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben
10-9-2017 Steven van der Hoeven De tekenen uit Openbaringen 12
3-9-2017 Peter van Eendenburg 2 Petrus 1:1-11
27-8-2017 Pieter Romkes Christus, de Hoeksteen (Psalm 118:22, 23)
20-8-2017 H.A.K. Mattheus 11
30-7-2017 Arno Smedema Gelijkenis van de koninklijke bruiloft (Mattheus 22:1-14)
23-7-2017 Willem van Stempvoort Profetieën en de betekenis daarvan voor de gelovige
16-7-2017 Hilbrand Henstra De werking van de Geest
9-7-2017 Jeroen van Eendenburg De roeping van David
2-7-2017 Jürgen Brandt Jaag naar het doel, in Christus Jezus (Fil. 3)
25-6-2017 Pieter Speelman Het volk Israël in de woestijn, ons ten voorbeeld
18-6-2017 H.A.K. Jacobus 1
11-6-2017 Steven van der Hoeven De gevangenneming van de Here Jezus
4-6-2017 Ab Klein Haneveld De uitstorting van de Heilige Geest (Handelingen 2)
28-5-2017 Rick Boellaard Gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest (Handelingen 1:4-14)
21-5-2017 Herm Ubbink De zin van het lijden (Mattheus 14:22-36)
14-5-2017 Ewout Ketelaar De opstanding van de Heer
7-5-2017 Peter van Eendenburg Adam als type van Christus
30-4-2017 Willem van Stempvoort De stormen
23-4-2017 Jürgen Brandt 2 Petrus 1
16-4-2017 Pieter Romkes Psalm 118
9-4-2017 Arno Smedema Het Pascha
2-4-2017 Steven van der Hoeven Jozua 1:1-9 spreekt ook over onze dagen
26-3-2017 Ad Leeuwenhage Abar en Eber
19-3-2017 Ab Klein Haneveld Absalom: type van de heerschappij van de wet in onze dagen
12-3-2017 Andreas van der Wal Geest, ziel en lichaam
5-3-2017 Hilbrand Henstra Zoekt de Here in uw jeugd (2 Kron. 34)
26-2-2017 Arno Smedema De Here bouwt Zijn tempel
19-2-2017 Jürgen Brandt Wordt veranderd in uw denken
12-2-2017 Herman Bron Ruth
5-2-2017 Rick Boellaard De genezing van een blindgeborene
29-1-2017 Pieter Romkes De Steen
22-1-2017 Steven van der Hoeven De structuur van de brief van Paulus aan de Efeziërs
15-1-2017 Willem van Stempvoort Doet handeling, totdat ik kom
8-1-2017 Ewout Ketelaar Opwekking tot een heilige wandel (1 Petrus 1:13-25)
25-12-2016 Jeroen van Eendenburg Davids Zoon
18-12-2016 Ab Klein Haneveld Onderzoekt het Woord Gods en hoort naar Hem
11-12-2016 Jürgen Brandt Kersttoespraak
4-12-2016 Hilbrand Henstra Een blinde genezen te Bethsaïda (Markus 8:22-26)
27-11-2016 Ab Klein Haneveld Doopdienst
20-11-2016 Steven van der Hoeven Onze onderlinge bijeenkomst
13-11-2016 Peter van Eendenburg De wijsheid van God en de wijsheid van de wereld
6-11-2016 Andreas van der Wal De zeven brieven uit Openbaringen
30-10-2016 Pieter Romkes De Rotssteen
23-10-2016 Ewout Ketelaar Want gij zijt tot vrijheid geroepen: Dient elkander door de liefde
16-10-2016 Ab Klein Haneveld De betekenis van de genezing van melaatsheid (2)
9-10-2016 Jeroen van Eendenburg De betekenis van de genezing van melaatsheid (1)
2-10-2016 Jürgen Brandt Het ontvangen van de Heilige Geest
25-9-2016 Arno Smedema Mattheus 5:1-18
18-9-2016 Rick Boellaard Psalm 2
11-9-2016 Steven van der Hoeven Het plan Gods
4-9-2016 Andreas van der Wal 2 Kon. 2:23-25
28-8-2016 Pieter Romkes De berg
21-8-2016 Ad Leeuwenhage Openbaring 4
17-7-2016 Hilbrand Henstra Bewaar Gods Woord
10-7-2016 Steven van der Hoeven Het leven onder het Nieuwe Verbond
3-7-2016 Arno Smedema Christus, de Levende Steen
26-6-2016 Andreas van der Wal De arbeiders in de wijngaard
19-6-2016 Jeroen van Eendenburg Ismaël en Izaäk
12-6-2016 Jürgen Brandt Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding (Fil 3:10)
5-6-2016 Ewout Ketelaar Het boek Prediker
29-5-2016 H.A.K. De Here Jezus in de eerste Johannesbrief
22-5-2016 Pieter Romkes De geestelijke wapenrusting
15-5-2016 Rick Boellaard Al wie de naam des Heren aanroept zal behouden worden
8-5-2016 Jürgen Brandt Leven uit geloof
1-5-2016 Hilbrand Henstra Tussen hemelvaart en wederkomst
24-4-2016 Herman Bron Wandelen met Hem
17-4-2016 Ab Klein Haneveld De Opperzaal
10-4-2016 Herm Ubbink Paradoxen in de Bijbel
3-4-2016 Steven van der Hoeven 1Petr. 3:19-21: Het werk van Christus in onze bedeling
27-3-2016 Peter van Eendenburg Jezus van Nazareth, Zijn werk en Zijn betekenis
20-3-2016 Hilbrand Henstra De verloochening van Petrus
13-3-2016 Ewout Ketelaar De praktische levenswandel van de gelovige
6-3-2016 Peter van Eendenburg Psalm 40
28-2-2016 H.A.K. Markus 10:32-45
21-2-2016 Jürgen Brandt Blijf staan in de kracht Gods
14-2-2016 Jeroen van Eendenburg Saul
7-2-2016 Ab Klein Haneveld De tegenwoordige boze eeuw
31-1-2016 Steven van der Hoeven Gen. 2:15
24-1-2016 Pieter Romkes Ps 8
17-1-2016 Arno Smedema Verschil tussen het Oude en het Nieuwe Verbond
10-1-2016 Ewout Ketelaar Het gebed van de Here Jezus
3-1-2016 Willem van Stempvoort  
27-12-2015 Andeas van der Wal  
20-12-2015 Jürgen Brandt Kersttoespraak
13-12-2015 Ab Klein Haneveld De zaligheid van de ziel
6-12-2015 Hilbrand Henstra De woorden van Agur
29-11-2015 Ab Klein Haneveld Doopdienst
22-11-2015 Jürgen Brandt Zoekt de wijsheid Gods
15-11-2015 Arno Smedema Hand. 11:19-27
8-11-2015 Pieter Romkes Hooglied
1-11-2015 Steven van der Hoeven David en Bathséba
25-10-2015 H.A.K.  
18-10-2015 Ab Klein Haneveld  
11-10-2015 Herm Ubbink De vervanging van Juda(s)
4-10-2015 Ewout Ketelaar Onze Christelijke levenswandel
27-9-2015 Jürgen Brandt Onze positie in Christus
20-9-2015 Andeas van der Wal De 7 gemeenten uit Openbaring
13-9-2015 Pieter Romkes Psalm 23:4b "Uw stok en Uw staf"
6-9-2015 Steven van der Hoeven Vreugde en rijkdom brengen geen geluk
30-8-2015 Arno Smedema Vissers van mensen
23-8-2015 Ad Leeuwenhage Jozua 23
19-8-2015 Andeas van der Wal  
12-7-2015 Hilbrand Henstra  
5-7-2015 Peter van Eendenburg  
28-6-2015 Ad Leeuwenhage David en Salomo, type van de Here Jezus en de Christus
21-6-2015 Arno Smedema Joh. 7
14-6-2015 Rick Boellaard Het hemelburgerschap van de gelovige
7-6-2015 Steven van der Hoeven De geestelijke wapenrusting
31-5-2015 Herman Bron Het berouw van God
24-5-2015 Andeas van der Wal  
17-5-2015 Pieter Romkes Psalm 23 (deel 1)
10-5-2015 Pieter Speelman  
3-5-2015 H.A.K.  
26-4-2015 Hilbrand Henstra Hebt de Here lief, hebt elkander lief
19-4-2015 Ab Klein Haneveld Doopdienst
12-4-2015 Ewout Ketelaar Verdraagzaamheid jegens de zwakken in het geloof
5-4-2015 Steven van der Hoeven De opstandingsdag, de 17e Nisan in het OT
29-3-2015 Jeroen van Eendenburg Jozua (2)
22-3-2015 Willem van Stempvoort Onze dienst, onze wandel, onze strijd
15-3-2015 Arno Smedema De toekomst van Sion
8-3-2015 Jeroen van Eendenburg Jozua (1)
1-3-2015 Andeas van der Wal De toekomst van de gelovigen in Christus
22-2-2015 Pieter Romkes Paulus, 2 jaren in gevangenschap, type van de huidige bedeling
15-2-2015 Jürgen Brandt  
8-2-2015 Ab Klein Haneveld  
1-2-2015 Hilbrand Henstra Typologie van sneeuw
25-1-2015 Steven van der Hoeven Gods wijsheid
18-1-2015 Herman Bron  
11-1-2015 H.A.K. De Raad van God (deel I); De zonen van God
4-1-2015 Ewout Ketelaar Gods leiding in ons leven
28-12-2014 Andeas van der Wal  
21-12-2014 Jeroen van Eendenburg Mordechai (Esther)
14-12-2014 Ab Klein Haneveld Altijd een Koning op de troon van David
7-12-2014 Hilbrand Henstra Izaäk
30-11-2014 Peter van Eendenburg De tong
23-11-2014 Jürgen Brandt Het gebed
16-11-2014 Steven van der Hoeven Efeze 1, 2 "Onze positie in Christus"
9-11-2014 Herm Ubbink Inleiding tot de Pslmen
2-11-2014 Ab Klein Haneveld Jer. 33:17-26 "Altijd een Koning op de troon van David"
26-10-2014 Pieter Romkes De dag des Heren, de dag van Christus
19-10-2014 Ab Klein Haneveld Doopdienst
12-10-2014 Steven van der Hoeven Joh 17:1-10 "Het Hogepriesterlijk gebed"
5-10-2014 Rick Boellaard Psalm 2
28-9-2014 Andeas van der Wal  
21-9-2014 Jürgen Brandt Het geheim / verborgenheid van dood en opstanding
14-9-2014 Arno Smedema Matth 7: Het huis op de rots
7-9-2014 Willem van Stempvoort Abraham
31-8-2014 Ad Leeuwenhage Joh 16
27-7-2014 Peter van Eendenburg De opstanding der doden
20-7-2014 Andeas van der Wal  
6-7-2014 Ad Leeuwenhage 30 zilverlingen
29-6-2014 Steven van der Hoeven  
22-6-2014 Jeroen van Eendenburg Rom. 5:11-21
15-6-2014 Herman Bron De Tabernakel
8-6-2014 Pieter Romkes  
1-6-2014 Rick Boellaard  
25-5-2014 Jürgen Brandt "Waakt, blijf staan": 7 zegeningen uit Efeze 1
18-5-2014 Hilbrand Henstra  
11-5-2014 Arno Smedema  
4-5-2014 Steven van der Hoeven Rom. 15:1-7
27-4-2014 Willem van Stempvoort  
20-4-2014 Ab Klein Haneveld Pasen, Hand 13:16 e.v.
13-4-2014 Andeas van der Wal Filémon
6-4-2014 Ab Klein Haneveld Doopdienst
30-3-2014 Arno Smedema  
23-3-2014 Peter van Eendenburg Hagar en Sara (Galaten 4:21 e.v.)
16-3-2014 Steven van der Hoeven Matt 3:13-4-13: "De verzoeking in de woestijn"
9-3-2014 Rick Boellaard De rijke man en de arme Lazarus (Lukas 16:19-31)
2-3-2014 Jürgen Brandt Gal 5:1-5 "Staat dan in de genade en de vrijheid"
23-2-2014 Willem van Stempvoort  
16-2-2014 Jeroen van Eendenburg Verborgen, maar voor gelovigen geopenbaard
9-2-2014 Ab Klein Haneveld Hos. 12 "Wie/wat is het echte Israël?
2-2-2014 Pieter Romkes Salomo
26-1-2014 Andeas van der Wal Joz. 9: "Verzin eens een list"
19-1-2014 Arno Smedema Matt. 4:12 e.v.
12-1-2014 Steven van der Hoeven Gen. 1:1-5
5-1-2014 Pieter Speelman Tijd
29-12-2013 Herman Bron  
22-12-2013 Peter van Eendenburg Richteren 11 "Jeftha"
15-12-2013 Ab Klein Haneveld Efeze 1 en 2:1-6
8-12-2013 Arno Smedema  
1-12-2013 Hilbrand Henstra  
23-11-2013 Jeroen van Eendenburg Elia en Elisa
17-11-2013 Pieter Romkes Matth.13:24-35,44-53: Gelijkenissen
10-11-2013 Jürgen Brandt 1Joh 5:1-13 "Gods getuigenis"
3-11-2013 Willem van Stempvoort