Toespraken beluisteren


De toespraken hieronder kunt u direct beluisteren en eventueel downloaden (kies hiervoor de knop met de 3 puntjes onder de "geluidsgolf" en kies vervolgens "downloaden").
Oudere toespraken kunnen worden opgevraagd bij Leen Jonker

Datum Spreker Onderwerp
15-3-2020 Ab Klein Haneveld Offer en toewijding (Hebreeën 10)
8-3-2020 Pieter Romkes Waartoe zijn wij geroepen?
1-3-2020 Willem van Stempvoort Het Licht dat scheen vóór de grondlegging der wereld
23-2-2020 Arno Smedema De wonderbare spijziging
16-2-2020 Jeroen van Eendenburg Verlossing
9-2-2020 Jürgen Brandt Opwekking tot standvastigheid (2 Thessalonicenzen 2:13-17)
2-2-2020 Steven van der Hoeven Strijd de goede strijd des geloofs (1 Timotheüs 6:3-16)
26-1-2020 Arie Romkes De typologie van de duif in de Bijbel
19-1-2020 Rick Boellaard Wat is de zin van lijden en verzoeking
12-1-2020 Bert Rietberg De genade van God
5-1-2020 Pieter Romkes Blijdschap in beproeving, vervolging of verzoeking
29-12-2019 Ad Leeuwenhage O, alle gij dorstigen! komt tot de wateren (Jesaja 55)
22-12-2019 Jürgen Brandt Kersttoespraak
15-12-2019 Steven van der Hoeven Door het geloof van Jezus Christus
8-12-2019 Ab Klein Haneveld Jericho
1-12-2019 Arno Smedema Liefde is de vervulling der wet
24-11-2019 Ab Klein Haneveld Doopdienst
17-11-2019 H.A.K. Het dragen van de Naam van de Heer
10-11-2019 Pieter Romkes De bloeiende staf van Aäron als type van de boom des Levens (Numeri 17)
3-11-2019 Hilbrand Henstra De roeping van de gelovige
27-10-2019 Rick Boellaard De onrechtvaardige rentmeester (Lukas 16:1-13)
20-10-2019 Jürgen Brandt In de naam van Jezus
13-10-2019 Steven van der Hoeven Jozef als type van Christus
6-10-2019 Bert Rietberg Tegenstellingen in de Bijbel ter onderwijs
29-9-2019 Ab Klein Haneveld Gelijkenissen
22-9-2019 Willem van Stempvoort Christen zijn in een seculiere samenleving (Titus 2:11-15)
15-9-2019 Arno Smedema De Kananese vrouw (Mattheus 15:21-28)
8-9-2019 Jeroen van Eendenburg De strijd van Juda en Simeon tegen de Kanaänieten en Ferezieten (Richteren 1:1-7)
1-9-2019 Steven van der Hoeven Gideon en de strijd tegen de Midianieten
25-8-2019 Jürgen Brandt Paulus' afscheid van de ouderlingen te Efeze (Handelingen 20:17-32)
18-8-2019 Ad Leeuwenhage Jakob zegent zijn zonen (Genesis 49)
28-7-2019 Pieter Speelman De Dorsvloer van Arauna
21-7-2019 Arno Smedema Verstaat gij ook, hetgeen gij leest?
14-7-2019 Pieter Romkes De Boom des Levens
7-7-2019 Max Nieuwdorp De betekenis van de geschiedenis van Jozua
30-6-2019 Hilbrand Henstra Wie zoekt zal vinden! (Lukas 19:1-10)
23-6-2019 Rick Boellaard Behouden, wat nu? (Hebreeën 11:39 - 12:2)
16-6-2019 Ab Klein Haneveld Bent u wedergeboren?
9-6-2019 Steven van der Hoeven Vrijgemaakt om te dienen
2-6-2019 Jürgen Brandt De betekenis van Hemelvaart
26-5-2019 Ab Klein Haneveld De gevangenis gevangen genomen (Efeze 3)
19-5-2019 Peter van Eendenburg Aspecten van De Waarheid
12-5-2019 Rick Boellaard Rechtvaardiging uit de wet?
5-5-2019 Arno Smedema Maar wij zien Jezus, met eer en heerlijkheid gekroond
28-4-2019 Willem van Stempvoort Hoe het Heilsplan in grote lijn verder gaat na Pasen
21-4-2019 Jeroen van Eendenburg Zoals voorzegd door de profeet Jesaja
14-4-2019 Pieter Romkes De 4 aspecten van De Spruit: God, Dienstknecht, Mens, Koning
7-4-2019 Jürgen Brandt Wij zijn uitverkoren, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn
31-3-2019 Ab Klein Haneveld Doopdienst
24-3-2019 Steven van der Hoeven Rechtszaken tussen broeders
17-3-2019 Ab Klein Haneveld De brief van Judas
10-3-2019 H.A.K. Sarah en Hagar (Galaten 4:21 - 5:1)
3-3-2019 Arno Smedema Het boek Handelingen: Parallellen tussen Petrus en Paulus
24-2-2019 Pieter Speelman De brief van Jakobus
17-2-2019 Hilbrand Henstra Onze nieuwe levenswandel (1 Korinthe 15:58)
10-2-2019 Jürgen Brandt De doop van de Here Jezus, uitbeelding van Zijn opstanding (Markus 1:9-13)
3-2-2019 Rick Boellaard De goede Herder stelt Zijn leven voor de schapen (Johannes 10:1-15)
27-1-2019 Steven van der Hoeven Door het geloof... (Hebreeën 11:1-6)
20-1-2019 Pieter Romkes Christus in de Psalmen
13-1-2019 Willem van Stempvoort Ziet, het is alles nieuw geworden
6-1-2019 Bert Rietberg Het reinigende werk van de Hogepriester (Exodus 25:31-40)
30-12-2018 Ad Leeuwenhage Weest niet bezorgd: verborgen priesterschap (Lukas 12:22-34)
23-12-2018 Jürgen Brandt Kersttoespraak
16-12-2018 Ab Klein Haneveld De brief van Paulus aan Filémon
9-12-2018 Pieter Romkes Profetieën over de Messias (vervolg van 22-7-2018)
2-12-2018 Arno Smedema Genezing op de sabbat (Matthëus 12:9-21)
25-11-2018 Rick Boellaard Het gesprek met Nicodemus
18-11-2018 Bert Rietberg Het geloof van Kaleb (Numeri 13:22-33)
11-11-2018 Jeroen van Eendenburg De brieven van Petrus
4-11-2018 Steven van der Hoeven De dood en opstanding van Christus is voorzegd in de OT geschriften (Genesis 2 en 3)
28-10-2018 Peter van Eendenburg Genezing van de tien melaatsen (Lukas 17:11-25)
21-10-2018 Hilbrand Henstra Religie tegenover geloof, dwaas tegenover wijs (Spreuken 9)
14-10-2018 Willem van Stempvoort Ons leven met de Heer
7-10-2018 Jürgen Brandt De Here Jezus is gekomen om van de Waarheid te getuigen (Johannes 8:30-45)
30-9-2018 Ab Klein Haneveld 1 Johannes 1
23-9-2018 Bert Rietberg Heden, zo gij Zijn stem hoort …
16-9-2018 Arno Smedema De opstanding ten jongste dagen
9-9-2018 Steven van der Hoeven De ware betekenis van het huwelijk (Mattheüs 5)
2-9-2018 Rick Boellaard Christus en de Gemeente (Efeze 5:22-33)
26-8-2018 Herman Bron De Wijsheid en de Gerechtigheid Gods
19-8-2018 Ad Leeuwenhage Arend en Neshamah
29-7-2018 Peter van Eendenburg Verlossing van het volk Israël als beeld van de Gemeente
22-7-2018 Pieter Romkes Profetieën over de Messias (deel 1)
15-7-2018 Jeroen van Eendenburg Troost
8-7-2018 Jürgen Brandt Genezing van een doofstomme (Markus 7:31-37)
1-7-2018 Ab Klein Haneveld Toespraak tijdens de NBC tentcampagne
24-6-2018 H.A.K. De Here Jezus heeft een volkomen werk verricht, Hij heeft een nieuw verbond gemaakt
17-6-2018 Hilbrand Henstra Hoe krijg je rust in je leven
10-6-2018 Ab Klein Haneveld Geloof in het Woord van God
3-6-2018 Arno Smedema Gods liefde voor deze wereld (1 Johannes 4:1-14)
27-5-2018 Steven van der Hoeven Elisa volgt Elia op (2 Koningen 2:14-25)
20-5-2018 Willem van Stempvoort Het geloof van Abraham
13-5-2018 Rick Boellaard Het ontvangen van de Heilige Geest
6-5-2018 Pieter Romkes De gelijkenis van de zaaier (Mattheus 13)
29-4-2018 Jürgen Brandt Laten we het het nieuwe Leven leven (Romeinen 12:1, 2)
22-4-2018 Peter van Eendenburg Prediker
15-4-2018 Hilbrand Henstra Thomas (Johannes 20:24-29)
8-4-2018 Pieter Speelman Het lijden van de Here Jezus
1-4-2018 Arno Smedema De kracht van de opstanding
25-3-2018 Jeroen van Eendenburg Onze Hulp
18-3-2018 Steven van der Hoeven Het Beeld Gods
11-3-2018 H.A.K. De Here Jezus, de ware Zoon van David
4-3-2018 Ab Klein Haneveld De dood van Uza en de ark bij Obed-Edom (2 Samuel 6)
25-2-2018 Willem van Stempvoort De Vaderlijke opvoeding
18-2-2018 Jürgen Brandt Wandelen in het Licht (1 Johannes 1:1-7)
11-2-2018 Pieter Romkes Serafs: beeld van de heerlijkheid Gods
4-2-2018 Rick Boellaard Wereldse wijsheid tegenover de wijsheid Gods (1 Corinthe 2)
21-1-2018 Arno Smedema De opwekking van Lazarus
14-1-2018 Bert Rietberg Het tijdelijke tegenover het eeuwige
7-1-2018 H.A.K. Paulus in Thessaloníca, Beréa en Athene
31-12-2017 Jeroen van Eendenburg Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen
24-12-2017 Jürgen Brandt Kersttoespraak
17-12-2017 Peter van Eendenburg 2 Petrus 1
10-12-2017 Ab Klein Haneveld De reden van de brief van Judas
3-12-2017 Pieter Romkes De uitnemendheid der liefde (1 Corinthe 13)
26-11-2017 Rick Boellaard Het berouw van de Here
19-11-2017 Steven van der Hoeven Maar wij hebben deze schat in aarden vaten (2 Corinthe 4:7-18)
12-11-2017 H.A.K. De betekenis van de rust in gaan
5-11-2017 Hilbrand Henstra De Wijsheid die van boven is
29-10-2017 Pieter Speelman Dóór het water
22-10-2017 Willem van Stempvoort Josafat (2 Kronieken 17 t/m 20)
15-10-2017 Herm Ubbink Hagar en Sara: Wet en Genade (Galaten 4:20-31)
8-10-2017 Jürgen Brandt Verborgen Wijsheid
1-10-2017 Ab Klein Haneveld De ezel, beeld van de Gemeente
24-9-2017 Andreas van der Wal Het dragen van verantwoordelijkheid
17-9-2017 Arno Smedema Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben
10-9-2017 Steven van der Hoeven De tekenen uit Openbaringen 12
3-9-2017 Peter van Eendenburg 2 Petrus 1:1-11
27-8-2017 Pieter Romkes Christus, de Hoeksteen (Psalm 118:22, 23)
20-8-2017 H.A.K. Mattheus 11
30-7-2017 Arno Smedema Gelijkenis van de koninklijke bruiloft (Mattheus 22:1-14)
23-7-2017 Willem van Stempvoort Profetieën en de betekenis daarvan voor de gelovige
16-7-2017 Hilbrand Henstra De werking van de Geest
9-7-2017 Jeroen van Eendenburg De roeping van David
2-7-2017 Jürgen Brandt Jaag naar het doel, in Christus Jezus (Fil. 3)
25-6-2017 Pieter Speelman Het volk Israël in de woestijn, ons ten voorbeeld
18-6-2017 H.A.K. Jacobus 1
11-6-2017 Steven van der Hoeven De gevangenneming van de Here Jezus
4-6-2017 Ab Klein Haneveld De uitstorting van de Heilige Geest (Handelingen 2)
28-5-2017 Rick Boellaard Gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest (Handelingen 1:4-14)
21-5-2017 Herm Ubbink De zin van het lijden (Mattheus 14:22-36)
14-5-2017 Ewout Ketelaar De opstanding van de Heer
7-5-2017 Peter van Eendenburg Adam als type van Christus
30-4-2017 Willem van Stempvoort De stormen
23-4-2017 Jürgen Brandt 2 Petrus 1
16-4-2017 Pieter Romkes Psalm 118
9-4-2017 Arno Smedema Het Pascha
2-4-2017 Steven van der Hoeven Jozua 1:1-9 spreekt ook over onze dagen
26-3-2017 Ad Leeuwenhage Abar en Eber
19-3-2017 Ab Klein Haneveld Absalom: type van de heerschappij van de wet in onze dagen
12-3-2017 Andreas van der Wal Geest, ziel en lichaam
5-3-2017 Hilbrand Henstra Zoekt de Here in uw jeugd (2 Kron. 34)
26-2-2017 Arno Smedema De Here bouwt Zijn tempel
19-2-2017 Jürgen Brandt Wordt veranderd in uw denken
12-2-2017 Herman Bron Ruth
5-2-2017 Rick Boellaard De genezing van een blindgeborene
29-1-2017 Pieter Romkes De Steen
22-1-2017 Steven van der Hoeven De structuur van de brief van Paulus aan de Efeziërs
15-1-2017 Willem van Stempvoort Doet handeling, totdat ik kom
8-1-2017 Ewout Ketelaar Opwekking tot een heilige wandel (1 Petrus 1:13-25)
25-12-2016 Jeroen van Eendenburg Davids Zoon
18-12-2016 Ab Klein Haneveld Onderzoekt het Woord Gods en hoort naar Hem
11-12-2016 Jürgen Brandt Kersttoespraak
4-12-2016 Hilbrand Henstra Een blinde genezen te Bethsaïda (Markus 8:22-26)
27-11-2016 Ab Klein Haneveld Doopdienst
20-11-2016 Steven van der Hoeven Onze onderlinge bijeenkomst
13-11-2016 Peter van Eendenburg De wijsheid van God en de wijsheid van de wereld
6-11-2016 Andreas van der Wal De zeven brieven uit Openbaringen
30-10-2016 Pieter Romkes De Rotssteen
23-10-2016 Ewout Ketelaar Want gij zijt tot vrijheid geroepen: Dient elkander door de liefde
16-10-2016 Ab Klein Haneveld De betekenis van de genezing van melaatsheid (2)
9-10-2016 Jeroen van Eendenburg De betekenis van de genezing van melaatsheid (1)
2-10-2016 Jürgen Brandt Het ontvangen van de Heilige Geest
25-9-2016 Arno Smedema Mattheus 5:1-18
18-9-2016 Rick Boellaard Psalm 2
11-9-2016 Steven van der Hoeven Het plan Gods
4-9-2016 Andreas van der Wal 2 Kon. 2:23-25
28-8-2016 Pieter Romkes De berg
21-8-2016 Ad Leeuwenhage Openbaring 4
17-7-2016 Hilbrand Henstra Bewaar Gods Woord
10-7-2016 Steven van der Hoeven Het leven onder het Nieuwe Verbond
3-7-2016 Arno Smedema Christus, de Levende Steen
26-6-2016 Andreas van der Wal De arbeiders in de wijngaard
19-6-2016 Jeroen van Eendenburg Ismaël en Izaäk
12-6-2016 Jürgen Brandt Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding (Fil 3:10)
5-6-2016 Ewout Ketelaar Het boek Prediker
29-5-2016 H.A.K. De Here Jezus in de eerste Johannesbrief
22-5-2016 Pieter Romkes De geestelijke wapenrusting
15-5-2016 Rick Boellaard Al wie de naam des Heren aanroept zal behouden worden
8-5-2016 Jürgen Brandt Leven uit geloof
1-5-2016 Hilbrand Henstra Tussen hemelvaart en wederkomst
24-4-2016 Herman Bron Wandelen met Hem
17-4-2016 Ab Klein Haneveld De Opperzaal
10-4-2016 Herm Ubbink Paradoxen in de Bijbel
3-4-2016 Steven van der Hoeven 1Petr. 3:19-21: Het werk van Christus in onze bedeling
27-3-2016 Peter van Eendenburg Jezus van Nazareth, Zijn werk en Zijn betekenis
20-3-2016 Hilbrand Henstra De verloochening van Petrus
13-3-2016 Ewout Ketelaar De praktische levenswandel van de gelovige
6-3-2016 Peter van Eendenburg Psalm 40
28-2-2016 H.A.K. Markus 10:32-45
21-2-2016 Jürgen Brandt Blijf staan in de kracht Gods
14-2-2016 Jeroen van Eendenburg Saul
7-2-2016 Ab Klein Haneveld De tegenwoordige boze eeuw
31-1-2016 Steven van der Hoeven Gen. 2:15
24-1-2016 Pieter Romkes Ps 8
17-1-2016 Arno Smedema Verschil tussen het Oude en het Nieuwe Verbond
10-1-2016 Ewout Ketelaar Het gebed van de Here Jezus
3-1-2016 Willem van Stempvoort  
27-12-2015 Andeas van der Wal  
20-12-2015 Jürgen Brandt Kersttoespraak
13-12-2015 Ab Klein Haneveld De zaligheid van de ziel
6-12-2015 Hilbrand Henstra De woorden van Agur
29-11-2015 Ab Klein Haneveld Doopdienst
22-11-2015 Jürgen Brandt Zoekt de wijsheid Gods
15-11-2015 Arno Smedema Hand. 11:19-27
8-11-2015 Pieter Romkes Hooglied
1-11-2015 Steven van der Hoeven David en Bathséba
25-10-2015 H.A.K.  
18-10-2015 Ab Klein Haneveld  
11-10-2015 Herm Ubbink De vervanging van Juda(s)
4-10-2015 Ewout Ketelaar Onze Christelijke levenswandel
27-9-2015 Jürgen Brandt Onze positie in Christus
20-9-2015 Andeas van der Wal De 7 gemeenten uit Openbaring
13-9-2015 Pieter Romkes Psalm 23:4b "Uw stok en Uw staf"
6-9-2015 Steven van der Hoeven Vreugde en rijkdom brengen geen geluk
30-8-2015 Arno Smedema Vissers van mensen
23-8-2015 Ad Leeuwenhage Jozua 23
19-8-2015 Andeas van der Wal  
12-7-2015 Hilbrand Henstra  
5-7-2015 Peter van Eendenburg  
28-6-2015 Ad Leeuwenhage David en Salomo, type van de Here Jezus en de Christus
21-6-2015 Arno Smedema Joh. 7
14-6-2015 Rick Boellaard Het hemelburgerschap van de gelovige
7-6-2015 Steven van der Hoeven De geestelijke wapenrusting
31-5-2015 Herman Bron Het berouw van God
24-5-2015 Andeas van der Wal  
17-5-2015 Pieter Romkes Psalm 23 (deel 1)
10-5-2015 Pieter Speelman  
3-5-2015 H.A.K.  
26-4-2015 Hilbrand Henstra Hebt de Here lief, hebt elkander lief
19-4-2015 Ab Klein Haneveld Doopdienst
12-4-2015 Ewout Ketelaar Verdraagzaamheid jegens de zwakken in het geloof
5-4-2015 Steven van der Hoeven De opstandingsdag, de 17e Nisan in het OT
29-3-2015 Jeroen van Eendenburg Jozua (2)
22-3-2015 Willem van Stempvoort Onze dienst, onze wandel, onze strijd
15-3-2015 Arno Smedema De toekomst van Sion
8-3-2015 Jeroen van Eendenburg Jozua (1)
1-3-2015 Andeas van der Wal De toekomst van de gelovigen in Christus
22-2-2015 Pieter Romkes Paulus, 2 jaren in gevangenschap, type van de huidige bedeling
15-2-2015 Jürgen Brandt  
8-2-2015 Ab Klein Haneveld  
1-2-2015 Hilbrand Henstra Typologie van sneeuw
25-1-2015 Steven van der Hoeven Gods wijsheid
18-1-2015 Herman Bron  
11-1-2015 H.A.K. De Raad van God (deel I); De zonen van God
4-1-2015 Ewout Ketelaar Gods leiding in ons leven
28-12-2014 Andeas van der Wal  
21-12-2014 Jeroen van Eendenburg Mordechai (Esther)
14-12-2014 Ab Klein Haneveld Altijd een Koning op de troon van David
7-12-2014 Hilbrand Henstra Izaäk
30-11-2014 Peter van Eendenburg De tong
23-11-2014 Jürgen Brandt Het gebed
16-11-2014 Steven van der Hoeven Efeze 1, 2 "Onze positie in Christus"
9-11-2014 Herm Ubbink Inleiding tot de Pslmen
2-11-2014 Ab Klein Haneveld Jer. 33:17-26 "Altijd een Koning op de troon van David"
26-10-2014 Pieter Romkes De dag des Heren, de dag van Christus
19-10-2014 Ab Klein Haneveld Doopdienst
12-10-2014 Steven van der Hoeven Joh 17:1-10 "Het Hogepriesterlijk gebed"
5-10-2014 Rick Boellaard Psalm 2
28-9-2014 Andeas van der Wal  
21-9-2014 Jürgen Brandt Het geheim / verborgenheid van dood en opstanding
14-9-2014 Arno Smedema Matth 7: Het huis op de rots
7-9-2014 Willem van Stempvoort Abraham
31-8-2014 Ad Leeuwenhage Joh 16
27-7-2014 Peter van Eendenburg De opstanding der doden
20-7-2014 Andeas van der Wal  
6-7-2014 Ad Leeuwenhage 30 zilverlingen
29-6-2014 Steven van der Hoeven  
22-6-2014 Jeroen van Eendenburg Rom. 5:11-21
15-6-2014 Herman Bron De Tabernakel
8-6-2014 Pieter Romkes  
1-6-2014 Rick Boellaard  
25-5-2014 Jürgen Brandt "Waakt, blijf staan": 7 zegeningen uit Efeze 1
18-5-2014 Hilbrand Henstra  
11-5-2014 Arno Smedema  
4-5-2014 Steven van der Hoeven Rom. 15:1-7
27-4-2014 Willem van Stempvoort  
20-4-2014 Ab Klein Haneveld Pasen, Hand 13:16 e.v.
13-4-2014 Andeas van der Wal Filémon
6-4-2014 Ab Klein Haneveld Doopdienst
30-3-2014 Arno Smedema  
23-3-2014 Peter van Eendenburg Hagar en Sara (Galaten 4:21 e.v.)
16-3-2014 Steven van der Hoeven Matt 3:13-4-13: "De verzoeking in de woestijn"
9-3-2014 Rick Boellaard De rijke man en de arme Lazarus (Lukas 16:19-31)
2-3-2014 Jürgen Brandt Gal 5:1-5 "Staat dan in de genade en de vrijheid"
23-2-2014 Willem van Stempvoort  
16-2-2014 Jeroen van Eendenburg Verborgen, maar voor gelovigen geopenbaard
9-2-2014 Ab Klein Haneveld Hos. 12 "Wie/wat is het echte Israël?
2-2-2014 Pieter Romkes Salomo
26-1-2014 Andeas van der Wal Joz. 9: "Verzin eens een list"
19-1-2014 Arno Smedema Matt. 4:12 e.v.
12-1-2014 Steven van der Hoeven Gen. 1:1-5
5-1-2014 Pieter Speelman Tijd
29-12-2013 Herman Bron  
22-12-2013 Peter van Eendenburg Richteren 11 "Jeftha"
15-12-2013 Ab Klein Haneveld Efeze 1 en 2:1-6
8-12-2013 Arno Smedema  
1-12-2013 Hilbrand Henstra  
23-11-2013 Jeroen van Eendenburg Elia en Elisa
17-11-2013 Pieter Romkes Matth.13:24-35,44-53: Gelijkenissen
10-11-2013 Jürgen Brandt 1Joh 5:1-13 "Gods getuigenis"
3-11-2013 Willem van Stempvoort