Bij deze kinderdienst zijn de allerkleinste tot en met de kinderen die op de basisschool in groep 4 zitten van harte welkom!                                                                       In deze dienst zingen de kinderen liedjes, ze luisteren naar een bijbelverhaal en knutselen een bijpassend werkje.   

DATUM

NAAM

9 juli Tirza van Stempvoort (zomervakantie)
16 juli Elian van Eendenburg (zomervakantie)